Projects

“En skål för livet”

är tänkt som en hyllning till livet; den kupade handen, en gest, en gåva  från mig till dig  –  i kärlek, omtanke, omsorg, tacksamhet eller av uppskattning . . .

En Skål för Hospice Gabriel A bowl for life . . . A bowl for life . .

“arbetar med stengods och porslinssammansättningar i vedeldade ugnar. Uttrycket i hans arbeten är resultatet utav dygnslånga bränningar med olika vedslag vars askor i den varierande ugnsatmosfären ger upphov till ytor och färger som är helt unika för varje bränning  –  ja, tom placeringen av föremålen i ugnen ger upphov till stora variationer i de resulterande produkternas nyanser och ytstrukturer.”